XXV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK

W dniach 21 – 23 października 2021 r. Kazimierz Dolny nad Wisłą gościł członków Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej zgromadzonych na jubileuszowym XXV Sympozjum tej sekcji, współorganizowanym przy udziale Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN oraz Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego.

Wkład naszego ośrodka do programu naukowego tego spotkania to prezentacja ustna dr n. med. Michała Chudzika pt.: „COVID-19 – jedna choroba – wiele objawów, liczne powikłania, długie konsekwencje – obraz kliniczny pacjentów z rejestru „STOP-COVID” oraz prezentacja w sesji plakatowej dra hab. n. med. Tomasza Rechcińskiego przygotowana we współpracy z Katedrą Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Zakładem Mikrobiologii i Zakładem Chemii Organicznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pt.: „Typowanie surowiczych biomarkerów różnicujących pacjentów z chorobą niedokrwienną serca zakażonych Helicobacter pylori metodą spektrometrii w podczerwieni z wykorzystaniem analizy sztucznej sieci neuronowej”.

Poza tematyką związaną z obecną epidemią, której poświecona była pierwsza sesja tego spotkania, uczestnicy mieli możliwość zapoznania sie z modelami eksperymentalnymi wybranych schorzeń układu sercowo naczyniowego (sesja II), a następnie w kolejnych sesjach poznać wynik badań własnych wiodących polskich ośrodków w dziedzinie regulacji krążenia i nadciśnienia tętniczego; przebudowy, niewydolności i regeneracji serca oraz procesów krzepnięcia.

Z uwagi na fakt, że było to pierwsze spotkanie członków sekcji po czerwcowych wyborach do władz – właśnie podczas sympozjum w Kazimierzu ukonstytuował sie nowy zarząd sekcji, w skład którego wchodzi w kadencji 2021-2023 nasz pracownik – dr hab. n. med. Tomasz Rechciński.

Program szczegółowy XXV Sympozjum SKE PTK