XXV Sympozjum naukowo-szkoleniowym Instytutu Kardiologii w Warszawie „Wytyczne, otwarte pytania, najnowsze technologie w kardiologii i kardiochirurgii”

W dn. 17 listopada br. w Warszawie w Hotelu Sheraton odbyła się kolejna edycja spotkania naukowego Instytutu Kardiologii. Katedrę reprezentował prof. Jarosław D. Kasprzak, który poprowadził sesję pt. „obrazowanie układu sercowo-naczyniowego – multimodalna diagnostyka obrazowa stenozy aortalnej w świetle aktualnych wytycznych”.

Link do wydarzenia:
http://sympozjumikard.pl/