XXIV World Congress of Echocardiography and Cardiovascular Imaging

Prof. Jarosław D. Kasprzak i prof. Piotr Lipiec reprezentowali Katedrę Kardiologii jako jedyni Polacy w skłądzie Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Echokardiografii w Albenie (Bułgaria). W programie znalazły się m.in. wykłądy prof. Kasprzaka na temat wartości prognostycznej echokardiografii obciążeniowej (sesji tej przewodniczył prof. Kasprzak i prof. Albert Varga ) oraz oceny deformacji lewej komory w kontekście „Intervendor study”.

Program…

Więcej informacji: www.worldcongressoncardioecho2018.com