XXIII World Congress of Clinical Cardiology, Echocardiography & Allied Imaging Techniques

W dniach 5-8 października 2017 roku w Jaipur w Indiach odbyła się kolejna edycja Światowego Kongresu Kardiologii Klinicznej, Echokardiografii i Sprzymierzonych Technik Obrazowania. Wydarzenie zbiegło się z XXII Coroczną Konferencją Indyjskiej Akademii Echokardiografii (ECHO INDIA 2017).

Katedrę podczas tego istotnego wydarzenia reprezentował prof. Jarosław D. Kasprzak, który wygłosił wykłady nt. annuloplastyki mitralnej oraz zastosowania techniki trójwymiarowych w obrazowaniu zastawek prawej strony serca. Dodatkowo Kierownik Katedry był ekspertem podczas warsztatów ECHO 3D.

Program Kongresu