XXIII Bałtyckie Dni Kardiologii

W dniach 1-2 października 2021 nasi eksperci uczestniczyli w XXI edycji Bałtyckich Dni Kardiologii, odbywających się w tym roku pod hasłem:„Od czynników ryzyka do niewydolności serca”.

W trakcie Konferencji prof. Jarosław D. Kasprzak przewodniczył sesjom:
PACJENT Z CHOROBĄ WIEŃCOWĄ, PACJENT Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM
PACJENT Z MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW
SESJA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH „HORROR ECHO“
PACJENT Z OBECNOŚCIĄ PŁYNU

i przedstawił wykłady:
Przewlekłe zespoły wieńcowe – rola echokardiografii w ocenie lewej komory
Tętnicze nadciśnienie płucne – liczy się czas
oraz przypadek „Horror echo”

Prof. Piotr Lipiec przewodniczył sesjom:
SESJA FLASH: PACJENT Z DUSZNOŚCIĄ: NIEWYDOLNOŚĆ SERCA CZY COVID-19
PACJENT Z MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW
SESJA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH „HORROR ECHO“
PACJENT Z OBECNOŚCIĄ PŁYNU

i przedstawił wykłady:
Pacjent z niewydolnością serca
Echokardiografia w przebiegu Covid-19
oraz przypadek „Horror echo”

Program