XVIII Ukrainian National Congress of Cardiology

W dn. 20-22 września 2017 roku w Kijowie odbył się XVIII edycja Ukraińskiego Narodowego Kongresu Kardiologicznego.

Katedrę i Klinikę Kardiologii reprezentował prof. Jarosław D. Kasprzak, który współprowadził sesję oraz wygłosił wykład dot. diagnostyki i leczenia pacjentów z migotaniem przedsionków oraz dr Michał Chudzik, który współprowadził sesję dot. arytmii oraz wygłosił dwa wykłady.

Pełen program w załączeniu.