XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

W dniach 24-26 czerwca 2021 r. odbył się XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, który miał w tym roku formę hybrydową,

W ramach kongresu prof. dr hab. med. Jarosław Kasprzak zaprezentował wykład „Mój pacjent z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłym zespołem wieńcowym – wyzwania optymalnej farmakoterapii”.

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji.