XVII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej

wawaProf. Jarosław D. Kasprzak wziął udział jako wykładowca w sesji Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK „Leki przeciwkrzepliwe, zbyt rzadko stosowane…”  zorganizowanej w ramach XVII Warszawskich Dni Kardiologii Akademickiej z prezentacją na temat współczesnej roli biwalirudyny.