XV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej

W dniach 6-7 czerwca odbyły się w Warszawie XV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej połączone z III Letnim Spotkaniem Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK.

Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii UM w Łodzi, Profesor Jarosław D. Kasprzak został zaproszony do wygłoszenia wykładu pt.: „Stanowisko ekspertów dotyczące częstości akcji serca – ważny dokument SFSN PTK z 2012 roku” w ramach sesji pt.: „Konsensusy, deklaracje, stanowiska ekspertów w ostatnich latach – co warto wiedzieć?”, która odbyła się w dniu 6 czerwca 2013 roku w godzinach 17.30-19.00.

Program XV Warszawskich Dni Kardiologii Akademickiej…

zaproszenie