XV Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – sukces Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W dniach 17-18 maja w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się XV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, będącej coroczną, największą polską konferencją edukacyjną i naukową poświęconą echokardiografii i innym technikom obrazowania układu sercowo-naczyniowego. Honorowy patronat nad konferencją objęli: J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Paweł Górski, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego Konferencji byli prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak i dr hab. med. prof. nadzw. Piotr Lipiec z Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a współorganizatorem Konferencji była Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Do udziału w konferencji zaproszenie przyjęło ponad 40 wykładowców – polskich ekspertów w dziedzinie echokardiografii i kardiologii, wśród  których znaleźli się m.in. prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Janina Stępińska oraz konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. Grzegorz Opolski. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem lekarzy i studentów z całego kraju – zarejestrowano na nią ponad 1000 uczestników. Sesje plenarne poświęcone aspektom klinicznym technik obrazowych i ich wpływowi na decyzje terapeutyczne we wszystkich najważniejszych schorzeniach układu sercowo-naczyniowego odbywały się w 3 aulach Centrum Dydaktycznego.

Dodatkowo w trakcie konferencji miały miejsce sesje plakatowe (w tym studencka sesja plakatowa), na których prezentowano oryginalne doniesienia naukowe z dziedziny echokardiografii.

W trakcie konferencji miało również miejsce walne zgromadzenie członków Sekcji Echokardiografii PTK, na którym na Przewodniczącego-Elekta tej liczącej ponad 1200 członków Sekcji PTK w kadencji 2013-2015 został wybrany dr hab. med. prof. nadzw. Piotr Lipiec, zaś do Komisji Rewizyjnej Sekcji prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak, Przewodniczący Sekcji w kadencji 2007-2009. Warto zaznaczyć, że w historii Sekcji Echokardiografii PTK, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Instytut Kardiologii w Warszawie są jedynymi jednostkami naukowymi w Polsce, z których wybranych zostało aż dwóch Przewodniczących Sekcji.