XV Jubileuszowe Bałtyckie Dni Kardiologii

W dniach 11-12 października 2013 tradycyjnie w Szczecinie odbyły się coroczne Bałtyckie Dni Kardiologii oraz Międzynarodowa Konferencja Stres i Kontrast ECHO. Była to już XV, jubileuszowa  edycja tego wydarzenia edukacyjnego, któremu w tym roku przyświecały hasła „Od prewencji do niewydolności serca” oraz „Diagnostyka i leczenie z echokardiografią”. Patronat nad nim objęły Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Klinika Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, natomiast kierownictwo naukowe pani profesor Edyta Płońska-Gościniak.

Konferencja zgromadziła liczne grono kardiologów, internistów i przedstawicieli środowisk naukowych z całego kraju. Zaproszeni wykładowcy stanowili grupę najwybitniejszych polskich i zagranicznych ekspertów. Wazny wkład w program naukowy Konferencji wnieśli eksperci z naszej Katedry –  prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak oraz dr hab. prof. nadzw. Piotr Lipiec. W trakcie konferencji szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom wad zastawkowych i echokardiografii trójwymiarowej. Wykład inauguracyjny na temat migotania przedsionków wygłosił pan profesor Grzegorz Opolski, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii. Kolejne prezentowane doniesienia naukowe oraz dyskusje dotyczyły profilaktyki oraz postępowania z pacjentem z niewydolnością serca, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, jak również nowoczesnego podejścia do leczenia wad serca.

W programie nie zabrakło także prezentacji ciekawych przypadków klinicznych przedstawionych podczas wieczornej sesji „Horror echo i największe pomyłki” oraz interesujących sesji warsztatowych. Intensywny rozwój technologii medycznych i stały postęp w dziedzinie obrazowania chorób sercowo-naczyniowych wiążą się z ciągłą koniecznością aktualizowania wiedzy.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom  szeroki wachlarz zagadnień dotyczących problemów spotykanych w codziennej praktyce oraz możliwość konfrontacji ich z opiniami i doświadczeniami ekspertów.

Program konferencji…