XIX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PolEcho 2017

W dniach 12-13 maja 2017 roku w Lublinie odbyła się coroczna konferencja Sekcji Echokardiografii PTK, podczas której zaprezentowano aktualne możliwości diagnostyczne echokardiografii w powiązaniu z innymi metodami obrazowania w aspekcie ich zastosowań w praktyce klinicznej, najnowsze osiągnięcia technologiczne, jak również rolę technik obrazowych wg najnowszych rekomendacji europejskich towarzystw naukowych.

Przedstawiciele Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi już tradycyjnie w istotnym stopniu współtworzyli program naukowy tego spotkania. Prof. Piotr Lipiec jako Przewodniczący Sekcji Echokardiografii PTK i Przewodniczący Komitetu Naukowego otworzył konferencję a także przewodniczył dwóm sesjom naukowym i wygłosił wykład dotyczący badania echokardiograficznego przed i po zamknięciu ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej a także poprowadził seminarium dotyczące standardów wykonywania badania przezprzełykowego. Kierownik Katedry Kardiologii, prof. Jarosław D. Kasprzak objął przewodnictwo sesji naukowej i wygłosił trzy wykłady. Wykład w trakcie kursu z nowych technik echokardiograficznych poprowadziła dr hab. Karina Drabik-Wierzbowska, zaś dr Błażej Michalski moderował sesję plakatową EACVI-HIT.

Pełen program załączony został poniżej.

Lista abstraktów przedstawicieli Katedry:
1. Layer–specific analysis of myocardial deformation in patients with ischemic and
non–ischemic etiology of reduced left ventricular ejection fraction.
E. Kowalczyk, J. Kasprzak, P. Wejner–Mik, K. Wdowiak–Okrojek, P. Lipiec

2. Tissue tricuspid annular displacement – a novel echocardiographic technique for
right ventricle functional assessment based on speckle tracking.
F. Pawliczak, J. Kasprzak, P. Lipiec

3. Aortic diameters are dependent on the bicuspid aortic valve phenotype
and the degree of aortic stenosis – a systematic review, meta–analysis and meta–
regression.
D. Miśkowiec, P. Lipiec, K. Kupczyńska, J. Kasprzak

4. Alcohol abuse cause significant but potentially reversible impairment of systolic
and diastolic left ventricle function as well as deformation parameters.
P. Hamala, J. Kasprzak, P. Lipiec, M. Kurpesa, A. Mielczarek, K. Wierzbowska–Drabik

5. Added value of left ventricular strain and left atrial asynchrony over CHA2DS2–VASc Score in patients with atrial fibrillation.
K. Kupczyńska, D. Miśkowiec, J. Kasprzak, B. Michalski, P. Wejner–Mik, E. Szymczyk,
P. Lipiec

6. Wartość diagnostyczna i przydatność kliniczna nowego kieszonkowego
echokardiografu opartego o głowicę microUSB podłączaną do osobistego
urządzenia mobilnego.
P. Wejner–Mik, A. Shim, P. Wejner–Mik, J.D. Kasprzak, P. Lipiec

7. Ocena wartości prognostycznej parametrów uzyskanych techniką śledzenia
markerów akustycznych dla przewidywania poprawy regionalnej funkcji
skurczowej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego.
K. Wdowiak–Okrojek, J. Kasprzak, D. Filipiak–Strzecka, B. Michalski, E. Szymczyk, P. Lipiec