XIV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej

W dniach 14-15 czerwca br odbyły się w Warszawie XIV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej połączone z Letnim Spotkaniem Sekcji Farmakoterapii Sercowo- Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz spotkaniem Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii. Honorowy patronat nad spotkaniem objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- prof. dr hab. med. Marek Krawczyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – prof. dr hab. med. Janina Stępińska oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii – prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski.

W pierwszym dniu obrad kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii UM w Łodzi – prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak współprzewodniczył sesji poświęconej zagadnieniu zjawisku chronotropizmu serca podczas, której wygłosił również dwa wykłady: 1. „Wybrane aspekty częstości pracy serca w wadach serca” oraz 2. „Konsensus polskich ekspertów- prezentacja”.

Program…