XIV edycja konferencji „Kardiologia Prewencyjna – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”

W dniach 18-20.11.2021 odbyła się XIV edycja konferencji „Kardiologia Prewencyjna – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy” zorganizowana przez Sekcję Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Komitet Naukowy tradycyjnie zadbał o urozmaicony program wydarzenia. W tym multidyscyplinarnym spotkaniu uczestniczyli nie tylko kardiolodzy, ale także interniści i lekarze rodzinni oraz profesjonaliści z innych dziedzin medycyny i nauk o zdrowiu. W panelach eksperckich i w gronie wykładowców nie zabrakło przedstawicieli naszej Kliniki. Poniżej przybliżamy listę naszych aktywności w trakcie Konferencji.

czwartek 18.11.2021

Prof. Jarosław D. Kasprzak przewodniczył sesji: „Wtórna profilaktyka udaru mózgu”, ponadto we wspomnianej sesji wygłosił wykład: „Leczenie nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii u pacjenta po udarze mózgu”.

Dr Karolina Kupczyńska w sesji „Zalecenia a rzeczywistość” w wykładzie „SCORE2 vs. SCORE – czy ciągle leczymy tych samych pacjentów?” porównała oba systemy klasyfikacji ryzyka.

Prof. Jarosław D. Kasprzak i dr Karolina Kupczyńska wraz z prof. Miłoszem Jaguszewskim przewodniczyli sesji: „Czy dobrze leczę?”

piątek 19.11.2021

W kolejnym dniu Konferencji odbyła się sesja „Czy nowe technologie w kardiologii prewencyjnej ułatwiają życie? A czy wydłużają?”, w której wykład „Nowatorskie techniki obrazowania” wygłosił prof. Piotr Lipiec.

sobota 20.11.2021

W sobotę odbyła się sesja doniesień oryginalnych, których autorzy rywalizowali o Nagrodę Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2021” i Klubu „30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W pracach komisji konkursowej uczestniczył dr Błażej Michalski. Nagrodę w organizowanym co roku konkursie stanowi grant pokrywający koszty opłaty konferencyjnej „ESC Preventive Cardiology”.

W sobotni poranek zorganizowano również sesję „Zdrowe odżywianie – co to znaczy?”, której współprzewodniczyła dr Karolina Kupczyńska oraz sesję „Aktywność fizyczna i sport: Aktualne problemy, ważne pytania” ze współprzewodniczeniem dr. Błażeja Michalskiego.