XIV Bałtyckie Dni Kardiologiczne

XIV Bałtyckie Dni Kardiologiczne. Od prewencji do niewydolności serca.
XIV Konferencja Stres i Kontrast ECHO. Diagnostyka i leczenie z echokardiografią. Standardy 2012.

W dniach 5-6.10.2012 odbyły się w Szczecinie dwa ważne wydarzenia edukacyjne: XIV Bałtyckie Dni Kardiologiczne oraz XIV Konferencja Stres i Kontrast ECHO. Patronat nad nimi objęła Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Klinika Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego a kierownictwo naukowe – pani profesor Edyta Płońska – Gościniak.

Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi reprezentował pan profesor Jarosław D. Kasprzak oraz dr hab. Piotr Lipiec.

Profesor Kasprzak był współprzewodniczącym sesji przypadków klinicznych „Horror echo  w pracowni eksperta”, na której prezentował również wybrany przypadek oraz sesji „Kliniczne forum obrazowania serca: ocena żywotności w chorobie wieńcowej”. Wygłosił ponadto wykład na temat „Spoczynkowa i obciążeniowa ocena miokardium: 3D”.

Docent Lipiec współprzewodniczył sesji pt.: „Pacjent jeszcze „zdrowy”- profilaktyka echo” oraz wygłosił wykłady: „Spoczynkowa i obciążeniowa ocena funkcji miokardium: TDI, speckle tracing” i SPECT/CT/MRI w ocenie żywotności w chorobie wieńcowej.

Więcej informacji http://www.aloka.pl/articles,show,189,0,XIV-Baltyckie-Dni-Kardiologiczne.html