XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Kraków 18-20 października 2012 roku.

W dniach 18-20 października 2012 roku odbył się w Krakowie XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Spotkanie było okazją do prezentacji dorobku naukowego krajowych ośrodków, wymiany doświadczeń oraz poznania osiągnięć światowej hipertensjologii. Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

  • Trudności leczenia nadciśnienia tętniczego
  • Aktualne trendy w badaniach genetycznych w nadciśnieniu tętniczym
  • Leczenie nadciśnienia tętniczego w podstawowej opiece zdrowotnej
  • Nowe metody leczenia nadciśnienia tętniczego
  • Nadciśnienie tętnicze a nowotwory złośliwe
  • NATPOL 2011 — wyniki
  • Zalecenia PTNT 2011 z perspektywy roku

Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, profesor dr hab. n.med. Jarosław D. Kasprzak podczas sesji satelitarnej „Redukcja ciśnienia tętniczego a redukcja ryzyka sercowo-naczyniowego: Evidance Based Medicine vs. powszechne opinie.”, wygłosił wykład poświęcony zagadnieniom rozpoczynania terapii nadciśnienia tętniczego zatytułowany: „Łamigłówki inicjacji terapii nadciśnienia tętniczego.” 

Szczegółowy program w załączeniu.

Strona konferencji  http://www.zjazd.ptnt.pl/