Warsztaty implantacji podskórnego kardiowertera defibrylatora (S- ICD) z udziałem prof. J. Wintera.

W dniu 7 września 2017 w Klinice Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Łodzi (Szpital im dr Wł. Biegańskiego) odbyły się warsztaty implantacji podskórnych kardiowerterów-defibrylatorów (ang. subcutaneous implantable cardioverter defibrillator, S-ICD) z udziałem prof. Joachima Wintera , chirurga z Uniwersytetu Medycznego w Dusseldorfie.

Prof. J. Winter posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zabiegach Kardiochirurgii oraz zabiegach elektroterapii inwazyjnej i jest uznanym światowym autorytetem w zabiegach implantacji S-ICD. Technika  śródmięśniowej implantacji i wytworzenia kieszonki opracowana przez Pana Prof. jest uznawaną za nowatorską technikę dającą satysfakcjonujące efekty kosmetyczne zwłaszcza u młodych osób oraz zmniejszającą liczbę powikłań miejscowych związanych z urządzeniem. Program warsztatów obejmował część teoretyczną oraz pokazowy zabieg technik implantacji s-ICD. Zabieg wykonywał zespól lekarzy Pracowni wraz z zaproszonym gościem – profesor Joachim Winter.

Podskórne kardiowertery defibrylatory S-ICD są urządzeniami, które zabezpieczają pacjenta przed skutkami złośliwej arytmii, przywracając choremu właściwy rytm serca chroniąc go przed tak zwanym nagłym zgonem sercowym. Różnica pomiędzy S-ICD i tradycyjnym ICD polega na tym, że elektroda defibrylująca przez którą dostarczana jest energia elektryczna do serca znajduje się poza układem naczyniowym chorego w tkance podskórnej klatki piersiowej. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko wystąpienia powikłań infekcyjnych oraz niedrożności żylnych. S-ICD są nowoczesnymi urządzeniami, które są w Polsce wszczepiane w nielicznych ośrodkach od 2015r ze szczególnym wskazaniem  u pacjentów po wcześniejszych powikłaniach (np. po infekcjach) lub  z dużym ryzykiem ich wystąpienia np. pacjenci dializowani, z niedrożnościami żylnymi, oraz u chorych ze spodziewanym długim okresem przeżycia (pacjenci młodzi).

Wymiana doświadczeń i wspólne wykonanie zabiegów  pozwoliły zespołowi lekarzy uczestniczących w warsztacie lepiej poznać technikę opracowaną przez Pana Profesora, a która dołączyła do wachlarza rutynowo wykonywanych w naszej Katedrze zabiegów.