Warsztat Polskiej Szkoły Echokardiografii

W  dniach 26-27.01.2012 miał miejsce pierwszy z cyklu zaplanowanych na 2012 rok warsztatów Polskiej Szkoły Echokardiografii. Spotkanie przebiegało w hotelu Focus przy ul. Łąkowej w Łodzi a współorganizatorem naukowym była Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Do Wykładowców należała Pani Profesor Anna Klisiewicz z Instytutu Kardiologii w Warszawie oraz pracownicy Katedry Kardiologii UMED: Pan Profesor Jarosław D. Kasprzak – kierownik naukowy warsztatów oraz Pan Doktor habilitowany Michał Plewka i Pan Doktor habilitowany Łukasz Chrzanowski. Koordynatorami organizacyjnymi byli Pani Doktor Ewa Szymczyk i Pan Doktor Błażej Michalski.

Program obejmował cykl wykładów prowadzonych przez ekspertów w dziedzinie diagnostyki echokardiograficznej oraz warsztaty obrazowania ultrasonograficznego serca w praktyce klinicznej u pacjentów kardiologicznych. Lekarze mieli możliwość zapoznania się z nowościami w zakresie echokardiografii trójwymiarowej, diagnostyki ultrasonograficznej wrodzonych wad serca u dorosłych, kardiomiopatii i krążenia płucnego. Duże zainteresowanie uczestników – 37 osób –  potwierdziło istotne walory edukacyjne przedstawionego spotkania o charakterze szkoleniowym.