Warsaw Course on Cardiovascular Interventions

W dniach 25 – 27 kwietnia 2018 odbyła się w Warszawie Konferencja Kardiologiczna WCCI czyli Warsaw Course on Cardiovascular Interventions. WCCI  jest jedną z najważniejszych konferencji organizowanych pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zgromadziła  ona kardiologów, kardiologów interwencyjnych, kardiochirurgów i specjalistów z całego świata. Multimedialne prezentacje, symultaniczne konferencje, interaktywne warsztaty  oraz wykłady były  prowadzone  z udziałem wybitnych światowej sławy specjalistów z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, angiologii, radiologii inwazyjnej i chirurgii naczyniowej. Konferencji skupiła  się na trzech głównych tematach :  1. rewaskularyzacja wieńcowa,  2. choroby strukturalne serca i wad zastawkowych, 3. choroby tętnic obwodowych.

Wśród zaproszonych wykładowców byli przedstawiciele Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Prof. Jarosław Kasprzak oraz Dr hab. Jan Z Peruga Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej

Prof. J Kasprzak wraz z nestorem kardiologii inwazyjnej  Prof. W Rużyłło prowadził sesję  dotycząca leczenia zabiegowego chorych z migotaniem przedsionków u których w ramach prewencji powikłań zatorowo zakrzepowych zamyka się uszka lewego przedsionka.  W Pracowni Kardiologii Inwazyjnej   Kliniki Kardiologii  jako jedni z pierwszych w Polsce wykonaliśmy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka z użyciem systemu Watchman.  Wraz z rozwojem technik zabiegowych wprowadzaliśmy  nowe typy urządzeń wśród nich system LAMBRE firmy LifeTech – zabiegi z jego użyciem prezentował podczas wykładu  Prof. J Kasprzak ilustrując je obrazami echokardiograficznymi w rekonstrukcji 3D .

Dr hab. Jan Z Peruga podczas wspólnej sesji kardiologów i kardiochirurgów dotyczącej złożonych zabiegów rewaskularyzacji u pacjentów z chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej uczestniczył w panelu ekspertów recenzujących prezentowane przypadki.

W programie Konferencji pojawiły się również  sympozja  prezentujące innowacyjne urządzenia pozwalające bezpieczniej wykonywać zabiegi u chorych wysokiego ryzyka.  W jednym z nich Dr hab. Jan Z Peruga przedstawił  zabieg angioplastyki wieńcowej u chorego wysokiego ryzyka zdyskwalifikowanego z leczenia kardiochirurgicznego. Zabieg ten został wykonany w naszej Pracowni 23.10.br , a  wymagał użycia wspomagania krążenia wszczepioną przeznaczyniowo  pompą IMPELA  oraz wykonania  rotablacji .

Niewątpliwym walorem WCCI była  możliwość obserwowania „na żywo” różnego typu zabiegów interwencyjnych przeprowadzanych podczas trwania sesji co umożliwiało  aktywny udział ekspertów komentujących zabiegi i  prezentujących swoje  doświadczenia