VI Konferencja „EKG wczoraj, dziś i jutro”

W dniu 28.11.2015r. odbyła się już szósta edycja łódzkiej konferencji poświęconej tematyce elektrokardiograficznej. Komitetowi organizacyjnemu i naukowemu przewodniczyła profesor Małgorzata Kurpesa. Patronatu Konferencji udzieliła Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK,  International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz  Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
O niesłabnącej popularności Konferencji świadczy fakt, że obszerna Aula 1000 niemal wypełniła się słuchaczami. Przyczynił się do tego bardzo interesujący program, a także możliwość wzięcia udziału w interaktywnym szkoleniu z zakresu interpretacji zapisów EKG. Oprócz dawki wiadomości teoretycznych, Eksperci zaprezentowali bogate zbiory zapisów elektrokardiogramów spoczynkowych i rejestracji holterowskich, również z omówieniem zagadnień egzaminacyjnych.
Konferencji towarzyszyła wystawa wielu firm, uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek. Za udział w Konferencji jak co roku przysługiwały punkty edukacyjne poświadczone odpowiednim certyfikatem.
Zachęcamy do zarezerwowania sobie już terminu w listopadzie 2016 – Konferencja „EKG wczoraj, dziś i jutro” powróci już za rok!

Otwarcie-2

pierwsza-sesja-II-(1)

foto-ekg1 foto-ekg2 foto-ekg3