The radial access workshop – Bańska Bystrzyca

Dr hab. n. med.  Jan Z. Peruga prowadził w dniach 16 -17 05 b.r. w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji kurs  „The radial access workshop”. P. doc. Peruga został zaproszony przez słowackich lekarzy w celu przekazania doświadczeń  z zakresu wykorzystania dostępu radialnego przy zabiegach interwencyjnych w ostrych zespołach wieńcowych.

Kurs miał formę praktycznych warsztatów, podczas których wspólnie z lekarzami słowackimi wykonywane były zabiegi angioplastyk wieńcowych.  Dostęp poprzez tętnicę promieniową jest powszechnie stosowany w Pracowni Kardiologii Interwencyjnej Katedry Kardiologii UM w Szpitalu im dr Wł.Biegańskiego, znacząco zmniejszając ilość miejscowych powikłań krwotocznych.