Światowy Dzień Serca 2011

egoroczne obchody Światowego Dnia Serca odbyły się 25 września br w Porcie Łódź miały formę otwartej imprezy dla mieszkańców naszego miasta i okolic. Celem było szerzenie wiedzy na temat chorób krążenia, a także możliwości ich zapobiegania i leczenia. Pokazy nordic walking, tańca, zasad udzielania pierwszej pomocy to tylko niektóre z atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pomiary ciśnienia tętniczego, glikemii połączone z możliwością skorzystania z konsultacji specjalisty.