Sukces studentów Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Kardiologii w Łodzi

W dniach 19-21 kwietnia 2012 r. w Centrum Kliniczno- Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się jubileuszowa Pięćdziesiąta Ogólnopolska i Ósma Międzynarodowa Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego . W tym roku zespół studentów z naszego Koła, w składzie: Justyna Nowak, Małgorzata Pawlus, Mateusz Jaśkowski i Przemysław Trzciński (IV rok, lekarski), otrzymał II nagrodę w sesji kardiologicznej za pracę pt.: Which coronary artery is occluded? – an ECG will tell you the truth! Opiekunem pracy jest dr med. Łukasz Figiel.