Sukces Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Konferencji EuroEcho Imaging 2013

W dniach 10-14 grudnia 2013r.  w Stambule odbyła się doroczna Konferencja Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo-Naczyniowego (EACVI) – EuroEcho Imaging 2013, podczas której omawiano najnowsze techniki i standardy kardiologicznej diagnostyki obrazowej w aspekcie zarówno naukowym, jak i praktycznym. Przedstawiono też najistotniejsze doniesienia oryginalne z tej dziedziny. Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ponownie zauważalnie zaprezentowała się na tym największym światowym kongresie dotyczącym obrazowania serca i naczyń. Na 48 polskich prac oryginalnych 7 pochodziło z Katedry Kardiologii, a kolejne 5 powstało we współpracy z jej pracownikami. Warto podkreślić, że jedno z tych doniesień powstało w ramach prac Studenckiego Koła Naukowego Katedry Kardiologii i zostało przedstawione przez studenta UM  – Przemysława Trzcińskiego, który dzięki temu doniesieniu otrzymał grant wyjazdowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Ponadto, spośród 7 ekspertów z Polski zaproszonych przez Komitet Naukowy do przewodniczenia sesji i wygłoszenia wykładów, aż 3 osoby były reprezentantami Katedry Kardiologii UM w Łodzi – prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak, dr hab. med. prof. nadzw. Piotr Lipiec oraz dr med. Błażej Michalski.

Lista doniesień oryginalnych

 

Logo EE2013