Sukces Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W dniu 15 maja w Warszawie odbyła się uroczysta gala, na której najwybitniejsi młodzi polscy naukowcy otrzymali Diamentowe Granty z rąk Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Profesor Barbary Kudryckiej. Tegoroczna edycja jest kontynuacją zapoczątkowanego w ubiegłym roku programu, który ma za zadanie umożliwić młodym badaczom szybsze wejście na drogę kariery naukowej. Jak powiedziała podczas uroczystości Minister Kudrycka konkurs stworzono z myślą, by „Najwybitniejsi studenci, ci, którzy tworzą elitę elit, zostali nagrodzeni środkami na realizację swoich marzeń badawczych”. 

Wśród wyróżnionych przez Ministerstwo 89 wniosków znajduje się również projekt realizowany przez Dawida Miśkowca w Klinice Kardiologii przy szpitalu im. dr. Wł. Biegańskiego pod kierunkiem opiekuna naukowego – prof. dr hab. n. med. Jarosława D. Kasprzaka „Ocena wartości diagnostycznej i prognostycznej wybranych wolnych krążących mikroRNA w grupie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odcinka ST”

Więcej informacji   
1)
http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=akt&mn=tresc&txt=1541
2)
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/diamenty-polskiej-nauki-odnalezione/