Sukces I konferencji „W sercu Łodzi”

W sobotę 13.04.2013 zakończyła się poświęcona zagadnieniom elektrokardiologii konferencja „W sercu Łodzi”, zorganizowana przez cztery wiodące łódzkie ośrodki elektroterapii: Klinikę Elektrokardiologii Regionalnego Centrum Chorób Serca pod kierownictwem prof. Jerzego K. Wranicza, Katedrę i Klinikę Kardiologii WSS im. dr Władysława Biegańskiego pod kierownictwem prof. Jarosława D. Kasprzaka, Oddział Kardiologii WSS im. M. Kopernika pod kierownictwem prof. Zenona Gawora oraz Klinikę Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii USK im. WAM-CSW pod kierownictwem prof. Andrzeja Lubińskiego.

Była to pierwsza wspólna inicjatywa edukacyjna ośrodków, które mają już na swoim koncie sukces w skali ogólnopolskiej: jedyny w kraju Program Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym „Nie pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi”. W dwudniowej konferencji (12-13.04.2013) wzięło udział ponad 300 lekarzy kardiologów i internistów z całej Polski – na dwóch salach hotelu Andel’s prowadzono równoległe wykłady dla „zabiegowców” oraz lekarzy niewykonujących zabiegów elektroterapii. Odbyły się m.in. praktyczne pokazy programowania urządzeń ICD wszystkich czterech firm obecnych na rynku polskim. Młodzi lekarze poznali z kolei podstawy i tajniki EKG, najnowsze wytyczne leczenia niewydolności serca i migotania przedsionków oraz wskazania do elektroterapii. W gronie wykładowców znalazły się największe autorytety z obszaru elektrokardiologii w Polsce.

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miała swój bogaty wkład w program naukowy Konferencji.

Prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak był współprzewodniczącym dwóch sesji „Kurs elektroterapii dla NIE-elektrofizjologów – cz. I. Podstawy EKG” oraz sesji „Kurs elektroterapii dla NIE -elektrofizjologów – cz. IV”, ponadto wygłosił dwa wykłady: 1.„EKG w globalnej definicji ostrego zawału serca” oraz 2. „Nowe strategie leczenia przeciwzakrzepowego”.

Prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa również współprzewodniczyła dwu sesjom: 1. „Kurs elektroterapii dla NIE-elektrofizjologów – cz. III” oraz 2. „Kurs elektroterapii dla NIE -elektrofizjologów –cz. VIII”. Ponadto wygłosiła wykład pt.: „Interpretacja EKG – opis według nowych standardów” oraz w trakcie sesji „Przypadki EKG” prezentowała, podobnie jak dr n. med. Ewa Trzos i dr Urszula Cieślik –Guerra, wybrane przypadki kliniczne pacjentów z ciekawym zapisem elektrokardiogramu.

W trakcie czwartej sesji dla NIE- elektrofizjologów poświęconej omówieniu wskazań do zabiegów wszczepienia urządzeń do elektroterapii dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz wygłosił wykład pt.: „Wskazania do implantacji rozruszników”.

Na kwiecień roku 2014 planowana jest kolejna edycja Koferencji.