Sukces członków Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Kardiologii

Z przyjemnością informujemy, że prace członków naszego SKN zostały docenione i wybrane spośród wielu na ogólnopolskie konferencje kardiologiczne. Pozytywna passa zaczęła się od Bartosza Wójcika i Karoliny Logi, którzy zaprezentowali w Krakowie, w dniu 28 listopada 2012 r. na I Studenckiej Sesji Kardiologicznej odbywającej się w ramach XIII Międzynarodowych Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej New Frontiers In Interventional Cardiology, pracę pt. „Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia jatrogennych tętniaków rzekomych za pomocą przezskórnej iniekcji trombiny”.

Opiekunem pracy był dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Lipiec. W sesji brali udział studenci z pięciu czołowych ośrodków kardiologicznych w Polsce oraz studenci z zagranicy. >Miłe informacje napłynęły do nas również ostatnio – na I Studencką Sesję podczas XIX Szkoleniowej i XV Międzynarodowej Konferencji Wspólnej International Society for Holter Monitoring and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zostały przyjetę 2 prace członków naszego SKN – Anety Kosiorek – „Wpływ egzogennej melatoniny na aktywność układu autonomicznego – analiza częstotliwościowa HRV – doniesienie wstępne” (opiekunowie: dr n. med. Ewa Trzos,prof. Małgorzata Kurpesa, dr n. med.Tomasz Rechciński) oraz Mateusza Jaśkowskiego, Przemysława Trzcińskiego, Justyny Nowak i Małgorzaty Pawlus – “Lustrzane obniżenia odcinka ST w STEMI ściany dolnej występują o wiele częściej niż w STEMI ściany przedniej i/lub bocznej” (opiekun: dr n. med. Łukasz Figiel).

Konferencja odbędzie się w Kościelisku, w dniach 27.02 – 02.03.2013 (www.koscielisko2013.senit.pl). Serdecznie gratulujemy, składamy podziękowania opiekunom i życzymy sukcesów na samej konferencji oraz powodzenia w dalszej pracy naukowej.

Opiekunem SKN jest dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Lipiec, a zarząd Koła stanowią studenci V-ego roku Wydziału Lekarskiego – Przemysław Trzciński i Bartosz Wójcik.

WWW.STN.KARDIO.UMED.PL – strona koła.