Strawozdanie z Konferencji Prewencji 2013

W dniach 15-16. listopada 2013 r w Krakowie odbyła się VI Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod hasłem Kardiologia Prewencyjna 2013: wytyczne, wątpliwości, gorące tematy.  Dwudniowa Konferencja zainaugurowana wykładem Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Pana Profesora Zbigniewa Kalarusa poświęconym perspektywom rozwoju elektroterapii w kardiologii była doskonałą okazją do przeanalizowana pod kierunkiem wybitnych ekspertów najnowszych trendów w dziedzinie szeroko rozumianej kardiologii prewencyjnej, podsumowania ostatnio wydanych wytycznych oraz przyjrzenia się wynikom najciekawszych badań publikowanych w piśmiennictwie światowym.

            To bardzo  cenne pod względem dydaktycznym  wydarzenie, współtworzone także przez Sekcje Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku, Klub „30” PTK, Polskie Towarzystwo Lipidologiczne i Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia było jak co roku kierowane nie tylko do lekarzy kardiologów ale również do internistów, lekarzy rodzinnych i przedstawicieli innych specjalności medycznych. Na Konferencji przewidziano także miejsce  na prezentację i dyskusję prac oryginalnych przedstawianych  w formie doniesień ustnych i plakatowych a pierwszym Autorom dwóch najlepszych  doniesień naukowych  przyznano nagrody w postaci grantów pokrywających koszty opłaty konferencyjnej EUROPREVENT 2014. Laureatami nagrody przyznanej za pracę wygłoszoną w sesji referatowej zostali Koledzy z UM w Łodzi, publikujący wyniki 25-letniej obserwacji prospektywnej dotyczącej  związku aktywnosci fizycznej i subklinicznej miażdżycy a pracujący pod kierunkiem wybitnego eksperta z dziedziny prewencji chorób układu krążenia Profesora Wojciecha Drygasa.

            Z satysfakcją odnotowaliśmy także aktywny udział naszego zespołu w tegorocznej Konferencji Kardiologii Prewencyjnej, na której zaprezentowaliśmy w sesji referatowej pracę autorstwa Kariny Wierzbowskiej-Drabik, Kamili Cygulskiej, Urszuli Cieślik, Małgorzaty Kurpesy i Jarosława D. Kasprzaka dedykowaną nieinwazyjnej, ilościowej ocenie tętnic szyjnych u pacjentów z zaawansowaną choroba wieńcową i osób bez zmian w tętnicach wieńcowych.