Sprawozdanie z XVIII Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej

Zgodnie z tradycją dnia 17 marca 2012 odbyła się XVIII Łódzka Konferencja Kardiologiczna organizowana przez Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Konferencja organizowana i koordynowana przez nasz Ośrodek ma długoletnią tradycję i osiągnęła pełnoletność, natomiast pierwszy raz odbywała się w nowoczesnej auli Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pomorskiej w Łodzi. W tym roku zarejestrowało się 1100 uczestników zainteresowanych postępami w dziedzinie diagnostyki, leczenia i prewencji chorób układu krążenia, co pozycjonuje naszą Konferencje wśród jednej z największych w inicjatyw edukacyjnych w kraju, a tradycyjnie czyni największym wydarzeniem w makroregionie.

Zaproszeni w tym roku wykładowcy stanowili grupę najwybitniejszych polskich ekspertów w dziedzinie schorzeń układu krążenia. Zaproszenia do udziału w XVIII Konferencji przyjęło grono szczególnie prestiżowe – gościliśmy Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) – prof. Janinę Stępińską z Warszawy, Krajowego Konsultanta ds. Kardiologii prof. Grzegorza Opolskiego z Warszawy, Krajowego Konsultanta ds. Hipertensjologii (i ustępującego Przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego) prof. Krzysztofa Narkiewicza z Gdańska, Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów prof. Jerzego Sadowskiego z Krakowa, a także Prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. Leszka Czupryniaka z Łodzi. Grono Wykładowców uzupełnili znani łódzcy kardiolodzy – wśród nich między innymi prof. Maria Krzemińska-Pakuła – honorowa Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji, prof. Małgorzata Kurpesa, prof. Krzysztof Wranicz (Przewodniczący Sekcji Elektrokardiologii Nieiniwazyjnej i Telemedycyny PTK), prof. Andrzej Lubiński, prof. Jaroslaw Drożdż, dr hab. Michal Plewka, dr n.med. Zbigniew Bednarkiewicz, dr n. med. Tomasz Rechciński, dr n. med. Jan Peruga – Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTK, a także koordynujący prace Komitetu Organizacyjnego dr hab. Łukasz Chrzanowski oraz Przewodniczący Konferencji prof. Jarosław D. Kasprzak – Kierownik Katedry Kardiologii UMED. Otwarcie Konferencji uświetniły wystąpienia reprezentującego władze uczelni p. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Dariusza Nowaka. Wśród Gości znaleźli się także Dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi Dr Maciej Prochowski i reprezentanci Okręgowej Izby Lekarskiej

Sesja inauguracyjna dotyczyła zagadnień związanych z leczeniem inwazyjnym Ostrych Zespołów Wieńcowych oraz schematu postępowania w przypadku zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI). Kolejne wykłady obejmowały zalecenia dotyczące leczenia ciężarnych, nadciśnienia tętniczego oraz stosowania leków przeciwkrzepliwych. Szczególnie ten ostatni temat wywołuje wiele kontrowersji, gdyż granica pomiędzy dążeniem do zmniejszenia krzepliwości, a znacznym wzrostem ryzyka krwawień jest trudna do uchwycenia.
Podczas drugiej z sesji omawiano problemy dotyczące współpracy interdyscyplinarnej obejmującej lekarza rodzinnego, kardiologa, internistę i diabetologa. Szczególnie istotny problem dotyczył zapobiegania i leczenia udarów OUN. Należy podkreślić, że wciąż brakuje skutecznego programu leczenia fibrynolitycznego udarów niedokrwiennych OUN. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się również zagadnienia obejmujące cele leczenia i farmakoterapię dyslipidemii i cukrzycy. Paradoksalnie w terapii dyslipidemii wciąż dążymy do optymalnych stężeń poszczególnych frakcji cholestrelolu, natomiast w terapii cukrzycy modyfikujemy nasze cele terapeutyczne w zależności od czasu trwania cukrzycy i współtowarzyszących powikłań.
Tematyka następnych prezentacji obejmowała najnowsze techniki kardiochirurgiczne związane z leczeniem wad zastawkowych, rewaskularyzacji mięśnia sercowego oraz nowoczesnych małoinwazyjnych technik kardiochirurgicznych. Postęp związany ze zmniejszeniem rozległości zabiegów kardiochirurgicznych, zastosowaniem nowych materiałów w tworzeniu sztucznych zastawek sprawia, że zabiegi te wiążą się ze zdecydowanie mniejszym urazem okołooperacyjnym. Kolejne wykłady obejmowały zagadnienia związane z możliwością podejmowania wysiłku przez pacjentów z wywiadem chorób kardiologicznych oraz możliwości leczenia i diagnostyki zaburzeń rytmu związanych z różnymi rodzajami częstoskurczu.

Na zakończenie omówiono problematykę związaną z przebiegiem klinicznym Zespołu Eisenmengera a także możliwościami terapeutycznymi zastosowania witaminy D w postępowaniu u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Prezentowano najnowsze badania kliniczne z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA – American Heart Association) oraz podsumowano najważniejsze doniesienia z zakresu kardiologii w roku 2012. Konferencji towarzyszyła wystawa z liczną reprezentacją producentów preparatów farmakologicznych, najnowszych technologii stosowanych w kardiologii oraz wydawnictw medycznych.

Łódzka Konferencja Kardiologiczna organizowana przez Katedrę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi należy do posiadających najdłuższą tradycję w Polsce spotkań poświęconych zagadnieniom układu sercowo-naczyniowego i od wielu lat cieszy się niemalejącą popularnością w środowisku medycznym. Również rok 2012 przyniósł duże zainteresowanie lekarzy regionu zaproponowanym programem edukacyjnym. Ogromna ilość nowych badań klinicznych, intensywny rozwój technologii medycznych i ciągłe dążenie do prewencji oraz skutecznego leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego nakazują ciągłą aktualizację wiedzy. Serdecznie zapraszamy na kolejną, XIX edycję Konferencji, która odbędzie się w roku 2013.

Archiwum: XVIII Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej