Kongres ESC 2012 – Sukces Katedry

W dniach 25-29 sierpnia 2012 roku miał miejsce w Monachium coroczny kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wsród licznie zgromadzonych uczestników (27 334 według oficjalnych statystyk) swoją reprezentację miała – podobnie jak w latach poprzednich – Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którą kieruje profesor Jarosław D. Kasprzak.

Zespół z naszego Ośrodka aktywnie uczestniczył w sesjach edukacyjnych i naukowych, współpracy organizacyjnej z ESC oraz spotkaniach dotyczących aktualnych zagadnień z zakresu chorób układu sercowo-naczyniowego.

Przedstawiono następujące wyniki prowadzonych w Katedrze badań na temat zaawansowanych metod obrazowania echokardiograficznego, rehabilitacji kardiologicznej, czynności śródbłonka i płytek krwi, nadciśnienia tętniczego a także choroby niedokrwiennej serca:

1.Neuronal network-based texture analysis allows postinfarction myocardial viability prediction, autorzy: J.D. Kasprzak, B. Michalski, S. Skonieczka, E. Szymczyk, P. Wejner-Mik, P. Lipiec, M. Strzelecki.

2.The sicker refuse getting healthier: cardiac rehabilitation acceptance paradox. autorzy: M. Krawczyk, M. Dominiak, M. Kurpesa, T. Rechcinski, J.D. Kasprzak.

3. Prognostic significance of speckle tracking-derived myocardial function in multivesel coronary disease, autorzy: P. Zycinski, K. Wierzbowska-Drabik, H. Qawoq, P. Szczesniak, L. Chrzanowski, J.D. Kasprzak.

4. Gender difference of diagnostic utility of dobutamine stress echocardiography with early atropine administration in detection of coronary artery disease, autorzy: K. Wierzbowska-Drabik, N. Roszczyk, M. Sobczak, P. Lipiec, L. Chrzanowski, J.Z. Peruga, R. Krecki, M. Plewka, J.D. Kasprzak.

5. Prediction of left ventricular function recovery with the use of 2D speckle tracking echocardiography in patients 12 months after acute ST-elevation myocardial infarction, autorzy: E. Szymczyk, P. Lipiec, B. Michalski, K. Szymczyk, L. Stefanczyk, B. Wozniakowski, A. Rotkiewicz, J.D. Kasprzak.

6. Hypertriglycerydemia – a predictor of platelet resistance to acetylsalicylic acid in patients with stable coronary artery disease, autorzy: T. Wcislo, M. Dominiak, J.D. Kasprzak.

7. Sympathetic skin response (SSR) is related to a surrogate marker of endothelial function in patients after acute coronary syndrome (ACS) (Forever study), autorzy: U. Cieslik-Guerra, M. Fila, M. Kaminski, J. Chlapinski, E. Trzos, B. Uznanska-Loch, T. Rechcinski, J.D. Kasprzak, A. Bogucki, M. Kurpesa.

8. Does blood pressure variability influence the left ventricle mass index in patients with primary arterial hypertension? autorzy: M. Kurpesa, M. Zajac, E. Trzos, B. Uznanska-Loch, U. Cieslik-Guerra, T. Rechcinski, J.D. Kasprzak.

9. Effect of atmospheric pressure on blood pressure, autorzy: U.I. Cieslik-Guerra, M. Kaminski, J. Chlapinski, W. Maranda, M. Piotrowicz, E. Trzos, B. Uznanska-Loch, T. Rechcinski, M. Kurpesa, A. Napieralski.

10. Frequency of returning to work after ST segment elevation myocardial infarction, autorzy: E. Trzos, B.Uznanska-Loch, R.Bugielska, T.Rechcinski, J.D. Kasprzak, U.Cieslik-Guerra, Z.Bednarkiewicz, M. Krzeminska-Pakula, M. Kurpesa.

Sesja The stethoscope of the future: a practical introduction to the world of pocket echocardiography została zorganizowana w z udziałem inicjatywy Cardiologist of Tomorrow Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (link) i Club 35  Europejskiej Asocjacji Echokardiograficznej. Tematyka dotyczyła dostępnych od niedawna badań ultrasonograficznych układu sercowo-naczyniowego z zastosowaniem zminiaturyzowanych echokardiografów, mieszczących się w kieszeni. Przewodniczącymi byli dr Laura Ernande (aktualnie pracująca w Bostonie, USA) i dr hab med. Łukasz Chrzanowski. Wykład zatytułowany How to perform examination with pocket echocardiography przedstawił dr hab. med. prof. nadzw. Piotr Lipiec. Pozostałe prezentacje dotyczyły zakresu diagnostyki, aspektów koniecznego kształcenia, ograniczeń i trudności w wykorzystaniu kieszonkowych echokardiografów wraz z ilustracją przykładami zastosowań w praktyce klinicznej: When and who should do it? Rafael Carlos Vidal Perez (Santiago De Compostela, Hiszpania). It’s easy, do it yourself! – real-life evidence of usefulness for non-experts (with clinical cases), Ricardo Fontes Carvalho (Porto, Portugalia).  Beware of the dangers! – real-life evidence of problems and pitfalls (clinical cases), Ivan Stankovic (Belgrad, Serbia). Ponadto należy podkreślić, że sesja posiadała wysoce interaktywny charakter z dodatkową transmisją na żywo i wykorzystaniem łącza internetowego oraz opcją zadawania pytań w formie elektronicznej poprzez osoby z rejonów całego świata (szczególy prezentacji ).

Dr hab med. Łukasz Chrzanowski prowadził również sesję zatytułowaną Case – based learning from the ESC Cardiologists of Tomorrow: cardiovascular anatomy gone wrong: puzzling clinical presentations. Współprzewodniczącym byl dr Francesco Faletra z Lugano, Szwajcaria. Omawiano przypadki kliniczne wraz z optymalizacją postępowania medycznego w szerokim zakresie nieprawidłowej morfologii układu sercowo-naczyniowego: Coronary cameral fistula from right coronary artery to right ventricle causing endocarditis of tricuspid valve with bilateral cavitating pneumonia and empyema,  Parag Barwad (New Delhi, Indie); Platypnea-ortodeoxia syndrome after an acute ischemic stroke, Pierpaolo Cannarile (Siena, Włochy); A rare cause of congestive heart failure in a young woman, Maria Magdalena Gurzun (Bukareszt, Rumunia); Pulmonary emobolus and paradoxical emboli in a patient with patent foramen ovale and thrombophilia, Stephen Tuohy (Galway, Irlandia); The mysterious intermittent hypoxemia, Patricia Rodrigues (Porto, Portugalia); Syncope and accessory pathway in relation with middle cardiac vein aneurysm, Maria Sandin (Valladolid, Hiszpania); A young woman with effort induced loss of consciousness, Gonzalo Pizarro (Madryt, Hiszpania) (szczegóły prezentacji).

Proces selekcji prac na Kongres ESC powoduje zakwalifikowanie do prezentacji jedynie poniżej 30% zgłoszonych streszczeń, a tegoroczny wynik umacnia pozycję Katedry Kardiologii naszej Uczelni wśród czołowych ośrodków kardiologicznych kraju.

Serdecznie gratulujemy autorom wszystkich prezentacji oraz wykładowcom i zachęcamy do kontynuowania aktywności w kolejnych latach.