Sprawozdanie z Konferencji Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo-Naczyniowego (EACVI) 05-08.12.2012

Podczas dorocznej Konferencji Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo-Naczyniowego (EACVI; poprzednia nazwa: Europejska Asocjacja Echokardiografii, EAE), która odbyła się w dniach 05.12 -08.12.2012 w Atenach omawiano współczesne metody obrazowej diagnostyki kardiologicznej z zakresu naukowego i praktycznego. Zostały przedstawione najistotniejsze doniesienia oryginalne z dziedziny echokardiografii. Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ponownie znacząco zaprezentowała się na najważniejszym światowym kongresie dotyczącym obrazowania serca – EuroEcho2012. Na 38 polskich prac aż 6 pochodziło z naszego Ośrodka:

1) Lipiec P, Szymczyk E, Michalski B, Wozniakowski B, Rotkiewicz A, Stefanczyk L, Szymczyk K, Kasprzak JD. Comparison of multislice computed tomography and dobutamine stress echocardiography for predicting functional recovery after myocardial infarction. 16th Annual Meeting of European Association of Echocardiography, Athens, Greece, 5.12-8.12.2012. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2012; 13 (suppl 1):i32.

2) Szymczyk E, Lipiec P, Michalski B, Szymczyk K, Rotkiewicz A, Wozniakowski B, Stefanczyk L, Kasprzak JD. Prediction of left ventricular function recovery with the use of 2D speckle tracking echocardiography in patients 12 months after acute ST-elevation myocardial infarction. 16th Annual Meeting of European Association of Echocardiography, Athens, Greece, 5.12-8.12.2012. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2012; 13 (suppl 1):i109.

3) Michalski BW,  Szymczyk E, Westfal B,  Simiera M, Lipiec P, Kasprzak JD. The long term predictive value of brachial artery flow–mediated dilatation (FMD). 16th Annual Meeting of European Association of Echocardiography, Athens, Greece, 5.12-8.12.2012. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2012; 13 (suppl 1):i45.

4) Wierzbowska-Drabik K, Roszczyk N, Sobczak M, Plewka M, Chrzanowski Ł, Lipiec P, Kasprzak JD. Correlation of traditional 2D speckle tracking echocardiography and AFI derived parameters of left ventricle global and regional function during dobutamine stress test. 16th Annual Meeting of European Association of Echocardiography, Athens, Greece, 5.12-8.12.2012. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2012; 13 (suppl 1):i65.

5) J. Jedrzychowska-Baraniak, K. Jarosz, R. Jozwa, J.D. Kasprzak. Hemodynamic response during dobutamine stress echocardiography carries prognostic information in liver transplantation candidates. 16th Annual Meeting of European   Association of Echocardiography, Athens, Greece, 5.12-8.12.2012. Eur Heart J   Cardiovasc Imaging 2012; 13 (suppl  1):i32.

6) K. Mizia-Stec, K. Wita, M. Mizia, W. Wrobel, Z. Gasior, L. Chrzanowski, T. Kukulski,A. Kraska I Lowal k, B. Brzezinska, E. Gosciniak-Plonska. Preserved contractile reserve at dobutamine test in the prediction of response to resynchronisation therapy in ischaemic and non-ischaemic left ventricle dysfunction – the multicentre VIACRT study. 16th Annual Meeting of European Association of Echocardiography, Athens, Greece, 5.12-8.12.2012. Eur Heart J   Cardiovasc Imaging 2012; 13 (suppl  1):i32.

Ponadto pracownicy Katedry znaleźli się wśród ekspertów zaproszonych do przewodniczenia sesji i wygłoszenia wykładów – prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak przewodniczył sesji plenarnej dotyczącej oceny pacjentów kwalifikowanych do przezskórnych zabiegów strukturalnych, zasiadał w panelu ekspertów w sesji dotyczącej echokardiografii trójwymiarowej oraz wygłosił dwa wykłady: na temat dysfunkcji lewej komory oraz ubytku przegrody międzykomorowej. Dr hab. med. Łukasz Chrzanowski był wykładowcą na kursie (Imaging Campus) towarzyszącym konferencji EAVI, zorganizowanym przez europejskich młodych kardiologów (ESC Cardiologists of Tomorrow, Club 35), a dotyczącym anatomii w echokardiografii.