Sprawozdanie z Katedry Kardiologii UMED na Kongresie PTK

W dniach 26-28 września 2013 roku miał miejsce we Wrocławiu coroczny kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Motyw przewodni obrad stanowiła: „Niewydolność serca od prewencji do interwencji”. Wśród licznie zgromadzonych uczestników swoją okazałą reprezentację miała – podobnie jak w latach poprzednich – Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ważny wkład w program naukowy Kongresu wnieśli  przedstawiciele naszej Kliniki:  

Wykłady:

1. Prof. J. D. Kasprzak. Stanowisko ekspertów dotyczące częstości akcji serca – ważny dokument SFSN PTK z 2012r. Sesja: Konsensusy, deklaracje, stanowiska ekspertów w ostatnich latach w ostatnich latach – co warto wiedzieć?   

2. Dr hab. prof. nadzw. P. Lipiec Pacjent po zatrzymaniu krążenia. Sesja: Echokardiografia w nagłych stanach kardiologicznych.

3. Prof. J. D. Kasprzak. Czy wystarczy ocenić dyssynchronię? Sesja PTK/ISHNE: Kogo kwalifikować do stymulacji resynchronizującej?

4. Prof. M. Kurpesa. Badanie holterowskie od A do Z (od skierowania do wyniku). Sesja: Czy akcja serca ma znaczenie dla ryzyka sercwo-naczyniowego? Długotrwałe monitorowanie EKG w codziennej praktyce – nowe wytyczne.

5. Prof. M. Kurpesa. Inne czynniki ryzyka nagłego zgonu sercowego niż frakcja wyrzutu u chorych z niewydolnością serca. Sesja: Wytyczne do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora w prewencji pierwotnej – nowe spojrzenie.

6. Dr hab. Ł. Chrzanowski. Funkcja prawej komory – Wątpliwości po echo? Sesja: Wątpliwości po echo – co dalej?

7. Dr n. med. T. Rechciński. Nowe prognostyczne biomarkery. Sesja: Nowe biomarkery w chorobach sercowo-naczyniowych.

8.  Dr hab. prof. nadzw. P. Lipiec. Wady zastawkowe. Sesja „Klubu 30” PTK

Prace oryginalne:

K. Wierzbowska-Drabik, P. Lipiec, M. Plewka, JZ. Peruga, Ł. Chrzanowski , M.Kurpesa, J.D.Kasprzak.
Korelacje wizualnej i ilościowej oceny regionalnej funkcji lewej komory metodą śledzenia markerów akustycznych-STE oraz AFI podczas echokardiograficznego badania obciążeniowego z
dobutaminą.

T. Rechciński, JZ. Peruga. M. Mikołajczyk-Chmiela, M. Kurpesa, J.D.Kasprzak.
Wpływ polimorfizmów w genach interleukiny-1 beta na zaawansowanie miażdżycy tętnic wieńcowych i wiek w czasie pierwszego w życiu ostergo zespołu wieńcowego.

Z. Gąsior, E. Płońska-Gościniak, K. Wita, K. Mizia-Stec, A. Kułach, H. Szwed, Ł. Chrzanowski, J. D. Kasprzak, A. Tomaszewski, W. Sinkiewicz, C. Wojciechowska.
Rezerwa kurczliwa lewej komory oraz obecność tzw. „septal flash“ w przewidywaniu pozytywnego remodelingu w czasie 1 roku CRT: wieloośrodkowe badanie VIACRT.

K. Mizia-Stec, K. Wita, M. Mizia, H. Szwed, K. Łoboz-Grudzień,C. Wojciechowska, J. D. Kasprzak, W. Sinkiewicz, I. Kowalik, E. Płońska-Gościniak
Znaczenie prognostyczne rezerwy kurczliwości w teście dobutaminowym dla prognozowania odpowiedzi na terapię resynchronizującą w niedokrwiennej i nieniedokrwiennej dysfunkcji komory lewej – badanie VIACRT.

Przedstawiciele naszej Katedry i Kliniki współprzewodniczyli również sesjom dotyczącym między innymi migotania przedsionków i niewydolności serca (Prof. J. D. Kasprzak), obrazowania (Prof. P. Lipiec), uczestniczyli również jako komentatorzy  (dr hab. Ł. Chrzanowski), i eksperci w sesjach z pytaniami od lekarzy-praktyków.

Kluczową rolę ekspertów z łódzkiej Katedry Kardiologii odzwierciedlają także wyniki wyborów do struktur Towarzystwa.