Sprawozdanie z EURO PCR Paryż 15-18 maj 2012

W dniach 15-18  maj  w Paryżu odbyło się coroczne spotkanie gromadzące ponad 10 tysięcy  kardiologów inwazyjnych  z całego świata. Euro PCR ( Paris Course on Revascularisation )  to oficjalny kongres Europejskiej Asocjacji Przezskórnych Interwencji Sercowonaczyniowych (EAPCI ) afiliowany przez Europejskie towarzystwo Kardiologiczne ( ESC). Jest to obok Kongresu TCT ( Transcatheter Cardiovascular Therapeutics ) największe forum kardiologów inwazyjnych na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań i prezentowane nowe techniki leczenia przezskórnego . Jak co roku również i Polskie środowisko kardiologów było reprezentowane na tym prestiżowym spotkaniu.

Jako polscy kardiolodzy byliśmy współprowadzącymi 5 sesji tematycznych, w  jednej z nich organizowanej wspólnie przez Asocjacje Interwencji sercowo naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego  i Grupę Roboczą Słoweńskiego Towarzystwa Kardiologicznego.  Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Naszej Kliniki  Dr hab. n med. Jan Zbigniew Peruga  prezentował przypadek chorego z OZW -STEMI i chorobą wielonaczyniową. Wybór sposobu leczenie rewaskularyzacyjnego  metodą angioplastyki wieńcowej, a także zastosowana farmakoterapia była komentowana przez grono ekspertów i szeroko dyskutowana przez obecnych kardiologów .

Kongres był również miejscem prezentacji wyników badań wieloośrodkowych  m. in HORISON AMI, CYNERGY oraz APPOSITION III  w których nasza Klinika  czynnie uczestniczyła.