Spotkanie hemodynamiczne

W dniu 26.04.2012 o godzinie 16:00 w sali wykładowej Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbędzie się spotkanie hemodynamiczne, które poprowadzą Pan Profesor Jarosław D. Kasprzak – Kierownik Ośrodka, Pan Docent Jan Z. Peruga – Kierownik Pracowni Kardiologii Interwencyjnej oraz Pani Doktor Ewa Trzos.

Spotkanie organizowane jest przy współudziale firmy Sandoz.

Program spotkania obejmuje:

16:00 – Powitanie- wprowadzenie – Prof. JD Kasprzak

Część I Wykłady

16:15 – Optymalne leczenie stabilnej choroby wieńcowej – aktualne wytyczne ESC dotyczące rewaskularyzacji miokardium – Prof. J.D. Kasprzak
17.00
 Diagnostyka  elektrokardiograficzna  OZW- pułapki z codziennej praktyki  –  Dr Ewa Trzos 
17.45 – Przerwa kawowa, poczęstunek 

Cześć II Analiza przypadków

18.10 – Elektywna rewaskularyzacja – dylematy codziennej praktyki – analiza przypadków  – panel ekspertów
18.40 – Funkcja nerek w kontekście zabiegów kardiologii interwencyjnej – CIN, dializy?  – Dr hab. n. med. J. Z Peruga
19.00 – Pacjent z niestabilnością hemodynamiczną – analiza wybranych przypadków – Dr hab. n. med. J. Z. Peruga
19.45 – Zakończenie spotkania

 

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.