Skład osobowy

KIEROWNIK KATEDRY
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak     
(Ordynator Oddziału Kardiologicznego)

Pozostali samodzielni pracownicy naukowi:
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa (Ordynator szpitalnego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej)
prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec (Kierownik Zakładu Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej)
dr hab. n. med. Karina Wierzbowska-Drabik
dr hab. n. med. Ewa Trzos
prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Plewka
dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski
dr hab. n. med. Jan Zbigniew Peruga (Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej)
dr hab n. med. Tomasz Rechciński

Adiunkci:
dr hab. n. med. Karina Wierzbowska- Drabik
dr hab. n. med. Jan Zbigniew Peruga
dr hab. n. med. Tomasz Rechciński
dr n. med. Michał Chudzik

Starsi wykładowcy:
dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz
dr n. med. Waldemar Rogowski

Asystenci:
dr n. med. Ewa Szymczyk
dr n. med. Maria Sobczak

Studia Doktoranckie:
lek. med. Dawid Miśkowiec
lek. med. Dominika Filipiak-Strzecka
lek. Med. Ewelina Kowalczyk
mgr Magdalena Krawczyk (psycholog kliniczny)
mgr Katarzyna Jerka (fizjoterapeutka, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej)

Pracownia Biochemii i Immunologii Kardiologicznej
dr n. med. w zakresie biologii medycznej Małgorzata Wraga

Samodzielny referent:
Grażyna Abramczyk

Technik:
Tomasz Bzowski

 

PRACOWNICY SZPITALA

Koordynator Odcinka:
Prof. dr hab. n. med. Maria Krzemińska-Pakuła

Asystenci:
dr hab. n. med. Ewa Trzos
dr hab. n. med. Karina Wierzbowska-Drabik
prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Plewka
dr hab. n. med. Jan Zbigniew Peruga
dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski
dr hab. n. med. Radosław Kręcki
dr n. med. Urszula Cieślik-Guerra
dr n. med. Magdalena Kłosińska
dr n. med. Ewa Mrozowska-Peruga
dr n. med. Ewa Szymczyk
dr n. med. Barbara Uznańska-Loch
dr n. med. Paulina Wejner-Mik
dr n. med. Katarzyna Wdowiak- Okrojek
dr n. med. Michał Chudzik
dr n. med. Marcin Dominiak
dr n. med. Łukasz Figiel
dr n. med. Marcin Fiutowski
dr n. med. Błażej Michalski
dr n. med. Konrad Wąsikowski
dr n. med. Waldemar Rogowski
dr n. med. Tomasz Wcisło
dr n. med. Paweł Życiński
lek. med. Łukasz Jankowski
lek. med. Marcin Ojrzanowski
lek. med. Piotr Pagórek
lek. med.  Dariusz Haval Qawoq
lek. med. Maciej Tymiński

Rezydenci:
lek. med. Edyta Ćwiek-Rębowska
lek. med. Dominika Filipiak-Strzecka
lek. med. Karolina Frynas
lek. med. Agata Howaniec
lek. med. Karolina Kupczyńska
lek. med. Aleksandra Mamzer-Dachnowska
lek. med. Agnieszka Mielczarek
lek. med. Karolina Misztal
lek. med. Agnieszka Mossakowska
lek. med. Marta Nowakowska
lek. med. Magdalena Pawlak
lek. med. Natalia Ponińska
lek. med. Małgorzata Rudzińska
lek. med. Piotr Hamala
lek. med. Mateusz Jończyk
lek. med. Antonii Karzkowiak
lek. med. Dawid Muszyński
lek. med. Patryk Siedlecki
lek. med. Michał Simiera
lek. med. Łukasz Szyda
lek. med. Piotr Zając

Sekretarka medyczna:
Magdalena Machoś