Skład osobowy

KIEROWNIK I KLINIKI I KATEDRY KARDIOLOGII
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
(Kierownik Oddziału Kardiologicznego)

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa (Kierownik szpitalnego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej)
prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec (Kierownik Zakładu Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej)
dr hab. n. med. prof. UMED Michał Plewka
dr hab. n. med. prof. UMED Łukasz Chrzanowski
dr hab. n. med. prof. UMED Karina Wierzbowska-Drabik
dr hab. n. med. Jan Zbigniew Peruga (Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej, adiunkt)
dr hab. n. med. Tomasz Rechciński (adiunkt)

Asystenci:
dr n. med. Michał Chudzik (adiunkt)
dr n. med. Dominika Filipiak-Strzecka
dr n. med. Maria Sobczak-Kaleta
dr n. med. Ewa Szymczyk

Sekretarka
Magdalena Machoś

Technik ds. obsługi nauki i dydaktyki
Tomasz Bzowski

Zespół Oddziału Kardiologicznego

Kierownik Oddziału Kardiologicznego
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

PRACOWNICY SZPITALA
Asystenci:
prof. dr hab. n med. Piotr Lipiec (Kierownik Pracowni Echokardiografii)
dr hab. n. med. prof. UMED Łukasz Chrzanowski
dr hab. n. med. prof. UMED Michał Plewka
dr hab. n. med. prof. UMED Karina Wierzbowska-Drabik
dr hab. n. med. Radosław Kręcki
dr hab. n. med. Jan Zbigniew Peruga (Kierownik Pracowni Hemodynamiki)
dr hab. n med. Ewa Trzos
dr hab. n med. Paulina Wejner-Mik
dr n. med. Waldemar Rogowski (Zastępca Kierownika Oddziału)
dr n med. Paweł Życiński (Koordynator Pracowni Implantacji Stymulatorów Serca)
dr n med. Zbigniew Bednarkiewicz
dr n. med. Urszula Cieślik-Guerra
dr n. med. Łukasz Figiel
dr n. med. Marcin Fiutowski
dr n med. Magdalena Kłosińska
dr n. med. Błażej Michalski
dr n med. Ewa Mrozowska-Peruga
dr n med. Marcin Ojrzanowski
dr n med. Andrzej Oszczygieł
dr n. med. Magdalena Pawlak
dr n. med. Maria Sobczak-Kaleta
dr n. med. Ewa Szymczyk
dr n med. Tomasz Wcisło
dr n. med. Katarzyna Wdowiak- Okrojek
dr n. med. Piotr Zając
lek. med. Dariusz Haval Qawoq
lek. med. Łukasz Jankowski
lek. med. Karolina Kupczyńska
lek. med. Piotr Pagórek
lek. med. Maciej Tymiński
lek. med. Kamil Wikło

Rezydenci:
dr n. med. Dominika Filipiak-Strzecka
lek. med. Karolina Bogacka
lek. med. Kamila Cygulska
lek. med. Edyta Ćwiek-Rębowska
lek. med. Karolina Frynas-Jończyk
lek. med. Piotr Hamala
lek. med. Antonii Karzkowiak
lek. med. Maria Koproń
lek. med. Ewelina Kowalczyk
lek. med. Dawid Miśkowiec
lek. med. Marta Nowakowska
lek. med. Natalia Ponińska
lek. med. Patryk Siedlecki
lek. med. Łukasz Szyda

Starszy sekretarz medyczny:
Dariusz Woźniak

Samodzielny referent:
Tomasz Bzowski