Sesje Naukowe American Society of Echocardiography 2019

Prof. Jarosław D. Kasprzak prezentował 2 doniesienia oryginalne w najważniejszym amerykańskim kongresie echokardiograficznym – jubileuszowych 30th Annual Scientific Sessions of American Society of Echocardiography, które odbyły się w Portland, Oregon w dniach 21-25.6.2019 roku. W kongresie brało udział blisko 2600 uczestników.

Prezentowane postery to: Initial Clinical Experience with Mixed Reality Interactive Visualization of Three-Dimensional Echocardiographic Datasets During Percutaneous Interventions  – Kasprzak JD , Kierepka M , Peruga JZ , Machura B , Stanuch M, Zlahoda-Huzior A , Kasprzak JI, Wdowiak-Okrojek K , Lipiec P (we współpracy z Medapp SA) Artificial Intelligence Tools for Postinfarction Myocardial Recovery Prediction Based on Analysis of Echocardiographic Myocardial Texture –  Michalski BW , Skonieczka S , Strzelecki M , Simiera M, Szymczyk E, Wejner-Mik P, Lipiec P, Wierzbowska-Drabik K , Kasprzak JD (we współpracy z Politechniką Łódzką)