Rosnąca rola Katedry w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym

Członkowie Kliniki w strukturach PTK

Podczas XXI Międzynarodowego Kongresu PTK w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w trakcie którego przeprowadzono wybory do struktur PTK (współprowadzone przez dr hab. med. Karinę Wierzbowską –Drabik, Przewodniczącą Komisji Wyborczej upływającej kadencji). W wyniku wyborów prof. dr hab. Piotr Lipiec został członkiem Zarządu Głównego (obejmie rolę Przewodniczącego Komisji Nagród), prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak członkiem Komisji Rewizyjnej – desygnowanym przez komisję do roli jaj Przewodniczącego, a dr n. med. Ewa Szymczyk została członkiem Komisji Wyborczej w kadencji 2017-2019.

Koniec kongresu PTK oznacza zmianę kadencji zarządów struktur PTK. Podczas tradycyjnie organizowanego w trakcie Kongresu spotkania Klubu 30 PTK nastąpiło przekazanie obowiązków nowemu prezesowi (dotychczasowemu elektowi) – dr n. med. Błażejowi Michalskiemu, który będzie przewodniczył pracom nowego zarządu, a dr Karolina Kupczyńska w obecnej kadencji pełniła będzie obowiązki sekretarza Klubu 30, prestiżowej struktury skupiającej najdynamiczniejszych młodych naukowców-kardiologów. Obowiązki Ustępujących Przewodniczących Sekcji pełnić będą po zakończeniu prezesur prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa (SENiT) i prof. dr hab. Piotr Lipiec (Sekcja Echokardiografii). Do nowych władz Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej oraz Sekcji Krążenia Płucnego jako członek wybrany został prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak, a nowym przewodniczącym Oddziału Łódzkiego PTK został dr hab. med. Tomasz Rechciński.

Inauguracja Kongresu stanowiła też miłą okazję odebrania znaczących wyróżnień przez pracowników naszej Katedry.

Nagrody i wyróżnienia wręczone podczas uroczystej inauguracji Kongresu

  • Praca autorów: Miśkowiec, M. Simiera, K. Kupczyńska, M. Ojrzanowski, P. Wejner-Mik, E. Szymczyk, B. Michalski, K. Wierzbowska-Drabik, P. Lipiec, J.D. Kasprzak została zakwalifikowana przez Komitet Naukowy Kongresów PTK do prezentacji podczas Sesji prac oryginalnych nominowanych do nagrody w dziedzinie nauk podstawowych. Jury konkursu tworzyli: pan prof. A. Beręsewicz (Warszawa), pan prof. M. Kurpisz (Poznań), pan prof. A. Mamcarz (Warszawa). Podobnie jak w ubiegłym roku, i tym razem praca zaprezentowana przez dr Dawida Miśkowca zwyciężyła jako najlepsze doniesienie w zakresie badań podstawowych w dziedzinie kardiologii.
  • Laureatami Nagrody Naukowej PTK został zespół w składzie dr hab. med. Karina Wierzbowska-Drabik oraz dr hab. Jarosław D. Kasprzak, za cykl prac dotyczących diagnostyki i prognozowania w chorobie niedokrwiennej serca ze szczególnym uwzględnieniem metod echokardiograficznych.
  • Kolejnym sukcesem naszego ośrodka jest uzyskany w drodze konkursowej Grant Naukowy Firmy Servier dla dr n. med. Pauliny Wener-Mik umożliwiający realizację projektu pt. „Analiza zmian morfologii i funkcji prawej komory u pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym”.

Wszystkim wymienionym  serdecznie gratulujemy.

Ten obrazek pod tekstem wewnatrz obu newsow