Repetytorium z Kardiologii, Gdańsk , 22-23 czerwca 2013 roku.

W dniach 22-23 czerwca 2013 roku odbyło się w Gdańsku, kolejne z cyklu, spotkanie pod tytułem „Repetytorium z Kardiologii”. Przewagą tych konferencji nad innymi jest ich warsztatowy charakter; mają one na celu prezentację przypadków, rozwiązywanie mini-testów i praktycznych zadań. Będą również okazją dla uczestników do zadawania pytań ekspertom.

Dynamiczne wykłady, których integralną częścią będzie dyskusja z uczestnikami nad najnowszymi wytycznymi, standardami postępowania i nowymi wynikami badań klinicznych, oparte będą na prezentacjach przygotowanych przez ekspertów konferencji: prof. Krzysztofa J. Filipiaka, prof. Jarosława D. Kasprzaka, prof. Dariusza Kozłowskiego, dr hab. Janusza Kochmana. Wszystko to zagwarantuje wysoki poziom merytoryczny, jak i edukacyjny spotkania.

Profesor Jarosław D. Kasprzak, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii UM w Łodzi, poprowadził sesję pt.: „Postępy echokardiografii i innych metod obrazowania w kardiologii”, w trakcie, której przedstawiał nowości w zakresie obrazowania kardiologicznego, ich praktyczne wykorzystanie oraz omawiał poszczególne przypadki kliniczne. Ponadto Kierownik naszego ośrodka współprzewodniczył wraz z profesorem Krzysztofem J. Filipiakiem, sesji pt.: ”Nadciśnienie tętnicze w szczególnych przypadkach – pacjent  z łagodnym rozrostem stercza i nietrzymaniem moczu”

W 2013 roku odbędzie się jeszcze jedno spotkanie z w/w cyklu – Jesienne Repetytorium z Kardiologii – 11 października 2013 roku w Warszawie, na które w imieniu Organizatorów już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Więcej informacji http://www.kardio2013.viamedica.pl/warszawa/

Program Repetytorium z Kardiologii…