Relacja z III Łódzkiego Forum Udarowego

29 października obchodzony jest Światowy Dzień Udaru Mózgu. W związku z tym wydarzeniem, już po raz trzeci Fundacja Udaru Mózgu zorganizowała Łódzkie Forum Udarowe. Aspekty udarów kardiogennych Podczas konferencji wysłuchać można było szeregu ciekawych wykładów, w czasie których zaproszeni prelegenci przybliżali problematykę udarów mózgu. W czasie Forum można było zapoznać się z tematyką czynników ryzyka wystąpienia udaru mózgu, a w szczególności migotaniem przedsionków i jego leczeniem, zarówno farmakologicznym, jak i interwencyjnym – problem ten przybliżył dr n. med. Radosław Kręcki z Katedry i Kliniki Kardiologii UM w Łodzi, reprezentujący kardiologiczny punkt widzenia prewencji udarów mózgu w tej zdominowanej przez neurologów konferencji. Poruszone zostały również tematy problemów poznawczych u osób po udarze oraz rehabilitacji poudarowej. Włączenie po raz kolejny Eksperta z naszej Katedry do udziału w Forum potwierdza uznanie dla naszego szczególnego zainteresowania tematyką zatorowości sercopochodnej i oferowaniem wszystkich dostępnych obecnie metod terapii.

Podczas III Łódzkiego Forum Udarowego, na ręce Pani prof. dr. hab. n. med. Anny Członkowskiej, wręczona została pamiątkowa statuetka za wieloletnią pracę na rzecz poprawy sytuacji osób po udarze w Polsce.

Po zakończeniu konferencji każdy zainteresowany mógł wziąć udział w Koncercie Charytatywnym w Teatrze Muzycznym. Oglądając przedstawienie „Powróćmy jak za dawnych lat” można było świetnie się bawić, a jednocześnie pomóc osobom po udarze. Pieniądze zebrane ze sprzedaży biletów w całości przekazane zostaną na pomoc indywidualną dla osób po udarze.