Relacja z 2 Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz 2 Forum Krążenia Płucnego. Warszawa. 16-17 listopada 2012

W dniach 16-17 listopada 2012 roku odbyła się w Warszawie 2 ogólnopolska konferencja Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz 2 Forum Krążenia Płucnego. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia: zatorowości płucnej, przewlekłego nadciśnienia płucnego i znaczenia funkcji prawej komory.  Omawiano na ile nowe leki przeciwzakrzepowe zmienią standardy postępowania w zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej, dyskutowano rolę interwencji wewnątrznaczyniowych w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz kwestię rozszerzenia wskazań do leczenia trombolitycznego zatorowości płucnej.

Pan dr hab. n.med. Łukasz Chrzanowski z Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dniu 16.11.2012 roku, podczas pierwszej sesji konferencji, która poświęcona była diagnostyce różnicowej nadciśnienia płucnego, wygłosił wykład „PAH czy zarostowa choroba żył płucnych”.

Więcej informacji: http://www.krazenieplucne.pl/art/okskp_i/program_konferencji