Program edukacyjny PTK – pacjent po OZW

Katedra Kardiologii wspierała konferencję „Postępowanie z pacjentem po ostrym zespole wieńcowym w świetle nowych wytycznych” zorganizowaną 23 marca 2019 w łódzkim Hiltonie Doubletree w ramach programu edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Prof. Jarosław D. Kasprzak współprzewodniczyli sesji inauguracyjnej , a dr hab. Jan Z. Peruga był uczestnikiem panelu dyskusyjnego „Jak poprawić rokowanie pacjenta z OZW w Polsce” oraz przedstawił interaktywny przypadek kliniczny pacjenta z OZW i niewydolnością serca.