POLSKA SZKOŁA ECHOKARDIOGRAFII KURS Z ECHOKARDIOGRAFII PRZEZPRZEŁYKOWEJ TEE/ 3D

POLSKA SZKOŁA ECHOKARDIOGRAFII
KURS Z ECHOKARDIOGRAFII PRZEZPRZEŁYKOWEJ TEE/ 3D

W dniach 7 i 8 listopada 2013 roku odbył się w  Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, kurs z echokardiografii przezprzełykowej TEE/3D. Kierownikiem naukowym kursu był profesor dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak a współpracę naukową zapewniali dr hab. n. med. prof. nadzw.  Piotr Lipiec oraz dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski. Była to pierwsza edycja zaawansowanego kursu echokardiografii klasycznej i przezprzełykowej, zorganizowanego w ramach Polskiej Szkoły Echokardiografii.
Tematy poruszane na kursie, zebrane i opracowane na unikalną skalę,  obejmowały zagadnienia teoretyczne i praktyczne takie jak:

  • Ewolucję metody wykonywania TEE
  • Standardy wykonywania TEE 3D
  • Korzyści z monitorowania procedur przezskórnych z użyciem TEE 3D
  • Ocenę wad zastawkowych w TEE
  • Zastosowanie TEE w stanach nagłych
  • Ocenę ilościową echokardiogramu trójwymiarowego
  • Praktyczną analizę i interpretację badań TEE.

Program kursu 

WARSZTATY ECHOKARDIOGRAFICZNE

Uzupełnieniem kursu były Edukacyjne Warsztaty Echokardiograficzne zorganizowane również pod patronatem Polskiej Szkoły Echokardiografii, które odbyły się w Łodzi w Hotelu Borowiecki przy ulicy Kasprzaka 7/9. Kierownictwo naukowe kursu obieli: prof. dr hab. med. Piotr Hofman oraz Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii UM w Łodzi, prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak. Program warsztatów obejmował omówienie przypadków klinicznych dotyczących zatorowości płucnej, chorób prowadzących do przerostu ściany serca, obrazowania lewego przedsionka i złożonych wad serca oraz badania pacjentów.

Program warsztatów