Podsumowanie z XVI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W dniach 20-22 września odbył się w Poznaniu XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego który zgromadził kardiologoów, internistów, lekarzy rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką chorób układu krążenia.

Zespół Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi był również licznie reprezentowany wśród uczestników spotkania. Ogromna aktywność naukową naszego Ośrodka można było dostrzec w  trakcie sesji dydaktycznych i eksperckich oraz moderowanych ustnych i plakatowych.

Pan profesor dr hab. Jarosław D. Kasprzak wygłosił następujące wykłady:

1. Kardioprotekcja w trakcie terapii onkologicznej – rola beta-adrenolityków i inhibitorów ACE podczas sesji Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK pt.: Leki kardiologiczne a choroba nowotworowa. Leki onkologiczne a choroby serca. (20.09.2012).

2. Echokardiograficzna ocena stymulacji resynchronizującej w trakcie sesji wspólnej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK i International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology  pt.: Chory z niewydolnością serca, ocena ryzyka, dobór właściwych kandydatów do terapii CRT – nowe dane z badań MADIT-CRT i RAFT (20.09.2012).

3. Terapia resynchronizująca – podczas Sesji Sekcji Echokardiografii PTK Echokardiografia: nowe możliwości w diagnostyce i terapii (20.09.2012) 2012.

4. Zalety i wady echokardiografii obciążeniowej dla oceny niedokrwienia w stabilnej dusznicy bolesnej  podczas sesji  dydaktycznej pt.: Ocena niedokrwienia przed rewaskularyzacją w stabilnej dusznicy bolesnej – nieinwazyjna, czy inwazyjna? (22.09.2012).

Kierownik naszego ośrodka był ponadto współprzewodzniczącym sesji eksperckiej „Kontrowersje w resynchronizacji serca“ ( 21.09.2012) oraz jednym z moderatorów sesji plakatowej plakatów moderowanych poświęconej diagnostyce obrazowej (20.09.2012).

Pani profesor dr hab. n.med. Małgorzata Kurpesa była jednym z ekspertów podczas panelu dyskusyjnego podczas sesji dydaktycznej „Wysiłek fizyczny u pacjentów z niewydolnością serca. Od teorii do praktyki“. (21.09.2012) oraz wygłosiła wykład „Schyłek dronedaronu?“ podczas sesji eksperckiej „Migotanie przedsionków – postępowanie w świetle najnowszych badań. (21.09.2012).

Pan dr hab. n. med. Jan Z. Peruga wygłosił wykład „Okludery uszka lewego przedsionka“ podczas sesji dydaktycznej „Profilaktyka zakrzepowo- zatorowa w migotaniu przedsionków 21.09.2012).

Pan dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski wygłosił wykład: Czy techniki obrazowe wpływają na skuteczność kwalifikacji? podczas sesji Kontrowersje w resynchronizacji serca (20.09.2012). oraz uczestniczył jako jeden z ekspertów w sesji Sekcji „ Klubu 30“ PTK (20.09.2012).

Dr hab. n. med.  prof. nadzwyczajny UM w Łodzi Piotr Lipiec wspólnie z panią profesor Jadwigą Moll wygłosił wykład „Dorosły po anatomicznej korekcji przełożenia wielkich pni tętniczych“ podczas sesji  Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK (20.09.2012), wykład na temat „Wady zastawkowe“ na sesji „Best from Munich 2012“ (22.09.2012) oraz był współmoderatorem sesji plakatowej moderowanej poświęconej niewydolności serca (20.09.2012).

Dr hab. n.med. Michał Plewka był współmoderatorem sesji „Zastosowania kliniczne nowoczesnych metod obrazowania“ (21.09.2012) oraz jednym z ekspertów na sesji Sekcji „ Klubu 30“ PTK (20.09.2012).

Ponadto zespół Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawił następujące doniesienia w formie plakatów moderowanych:

1. Neuronal networks allow postinfarction myocardial viability prediction. B. Michalski, S. Skonieczka, M.  Strzelecki, E. Szymczyk, P. Wejner-Mik, P. Lipiec, J. D. Kasprzak.

2. Prediction of myocardial contractile reserve with the use of resting 2D speckle tracking echocardiography in patients after acute ST-elevation myocardial infarction. E. Szymczyk, P. Lipiec, B. Michalski, K. Szymczyk, A. Rotkiewicz, B. Woźniakowski, L. Stefańczyk,  J. D. Kasprzak.

3. Heart rate variability parameters and exercise tolerance changes in patients undergoing cardiac rehabilitation after acute coronary syndrome, is baseline deceleration capacity new predictor of outcome? B. Uznańska-Loch, T. Rechciński, U. Cieślik-Guerra, M. Kamiński, E. Trzos, J. Chłapiński, J. D. Kasprzak, M. Kurpesa.

4. Desmin expression in cardiomyocyte vs. diastolic function in patients with or without systolic heart failure. A. Pawlak, J. D. Kasprzak, O. Możeńska, K. Gil, A. Michałek, K. Byczkowska, A. Gziut, R. J. Gil (Warszawa, Łódź).

5. Gender difference of diagnostic utility of dobutamine stress    echocardiography with early atropine administration in detection of    coronary artery disease. K. Wierzbowska-Drabik, N. Roszczyk, M. Sobczak, P. Lipiec, Ł. Chrzanowski, J. Z. Peruga, R. Kręcki, M. Plewka, J. D. Kasprzak.

6. Asymptomatyczne epizody nietrwałych częstoskurczów komorowych w ambulatoryjnym 24 godz. monitorowaniu EKG. E. Trzos, Ł. Kroc, B. Uznańska-Loch, U. Cieślik-Guerra, T. Rechciński, J. D. Kasprzak, M. Kurpesa.

7. Safety, feasibility and diagnostic performance of dobutamine stress    echocardiography with early atropine injection in prospective study of 364   tests.  K. Wierzbowska-Drabik, N. Roszczyk, M. Sobczak, M. Ojrzanowski, M. Możdżan, M. Kurpesa, E. Trzos, T. Rechciński, P. Wejner-Mik, J. D. Kasprzak;

oraz prac oryginalnych – ustnych prezentowanych w trakcie sesji moderowanych:

1. Hemodynamic response during dobutamine stress echocardiography carries prognostic information in liver transplantation candidates. J. Jędrzychowska-Baraniak, K. Jarosz, R. Józwa, J. D. Kasprzak-  podczas sesji Powikłania kardiologiczne w chorobach innych narządów (21.09.2012).

2. The sicker refuse getting healthier: cardiac rehabilitation acceptance paradox. M. Krawczyk, M. Dominiak, M. Kurpesa, T. Rechciński, J. D. Kasprzak podczas sesji – Rehabilitacja kardiologiczna – nowe kierunki badań. (21.09.2012).

3. Prediction of left ventricular function recovery with the use of 2D speckle tracking echocardiography in patients 12 months after acute ST-elevation myocardial infarction. E. Szymczyk, P. Lipiec, B. Michalski, K. Szymczyk, A. Rotkiewicz, B. Woźniakowski, L. Stefańczyk, J. D. Kasprzak – podczas sesji Zastosowania kliniczne nowoczesnych metod obrazowania. (21.09.2012).

4. Gender difference of diagnostic utility of dobutamine stress     echocardiography with early atropine administration in detection of    coronary artery disease. K. Wierzbowska-Drabik, N. Roszczyk, M. Sobczak, P. Lipiec, Ł. Chrzanowski, J. Z. Peruga, R. Kręcki, M. Plewka, J. D. Kasprzak –podczas sesji czynniki prognostyczne w stabilnej chorobie wieńcowej. (21.09.2012).

5. A possible diagnostic role of pre- ad post-exercise natriuretic peptide    evaluation in stable angina patients. D. Sławek, A. Bińkowska, P. Życiński, P. Lipiec, J. D. Kasprzak podczas sesji czynniki prognostyczne w stabilnej chorobie wieńcowej. (21.09.2012).

6. Right ventricular parameters predict survival in patients qualified for liver transplantation J. Jędrzychowska-Baraniak, K. Jarosz, B. Larysz, R. Józwa, J. D. Kasprzak (Szczecin, Łódź) podczas sesji moderowanej ustnej pt.: Prawa komora i krążenie płucne. (22.09.2012).