Podręcznik: Choroba pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej w przebiegu miażdżycy.

W ostatnim czasie nakładem wydawnictwa Via Medica ukazała się książka pod redakcją profesora Roberta Gila zatytułowana:  „Choroba pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej w przebiegu miażdżycy”. Miło nam zwrócić uwagę na wkład Autorów z naszej Kliniki –  dr n. med. Karina Wierzbowska – Drabik i prof. Jarosław D. Kasprzak to autorzy jednego z rozdziałów tej publikacji, który poświęcony jest diagnostyce echokardiograficznej i nosi tytuł: „Echokardiografia przezklatkowa oraz przezprzełykowa”.

Więcej informacji http://www.ikamed.pl/vm00890  

Podręcznik: Choroba pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej w przebiegu miażdżycy.
ISBN13: 9788375994186 Wydawca: Via Medica – Wydawnictwo Medyczne. Rok wydania: 2012.