Paul Dudley White International Scholar 2018- prestiżowe wyróżnienie dla dr D. Miśkowca na kongresie American Heart Association Scientific Sessions 2018 w Chicago, USA

W dniach 10-12.11.2018 w Chicago odbył się kongres AHA Scientific Session, będący jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych w dziedzinie kardiologii na kontynencie amerykańskim. Tegoroczny kongres zgromadził blisko 15 tysięcy uczestników z ponad 100 państw. W trakcie trwającego 3 dni kongresu zaprezentowanych zostało blisko 4 tysiące prezentacji naukowych, w 746 dedykowanych sesjach, w tym aż 437 sesjach plakatowych.

Miło nam poinformować, że praca przygotowana przez zespół badaczy Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi została nagrodzona podczas tegorocznego kongresu prestiżową nagrodą Paul Dudley White International Scholar 2018, którą co roku nagradzane są najwyżej ocenione doniesienia oryginalne prezentowane podczas kongresu AHA Scientific Session.

Nagrodzona praca pt.: „Overexpression of miRNA-499 in Early Phase of Non-ST Elevation Acute Coronary Syndromes is Related to Increased Long-Term Risk of Major Adverse Cardiac Events” (Dawid Miśkowiec, Karolina Kupczyńska, Michał Simiera, Paulina Wejner-Mik, Ewa Szymczyk, Błażej Michalski, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak) jest efektem realizacji „Diamentowego Grantu” MNiSW przez lek. Dawida Miśkowca, pod opieką naukową prof. Jarosława D. Kasprzaka. Została ona zaprezentowana w sesji „Acute Coronary Syndromes – Clinical Outcomes Session”.

Miskowiec Dawid, Kupczynska Karolina, Simiera Michal, Wejner-Mik Paulina, Szymczyk Ewa, Michalski Blazej, Wierzbowska-Drabik Karina, Lipiec Piotr, Kasprzak Jaroslaw D. Abstract 12180: Overexpression of miRNA-499 in Early Phase of Non-ST Elevation Acute Coronary Syndromes is Related to Increased Long-Term Risk of Major Adverse Cardiac Events. Circulation. 2018 Nov 6;138(Suppl_1):A12180–A12180.

W nagrodzonej pracy analizą objęto grupę pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi („zawałem serca”), leczonych w naszej Klinice. W wyniku przeprowadzonych badań i 4-letniej obserwacji klinicznej zidentyfikowane zostały 3 rodzaje mikroRNA (małych cząsteczek kwasu rybonukleinowego), które uwalniane we wczesnej fazie „zawału serca” mogą pozwolić lepiej oszacować ryzyko niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w obserwacji odległej, a tym samym  odpowiednio wcześnie zaplanować strategię terapeutyczną. Badania te wpisują się w aktualne trendy poszukiwania nowych czynników ryzyka, pozwalających na ocenę prawdopodobieństwo gorszego rokowania chorych z ostrym zespołem wieńcowym, a tym samym indywidualizację wdrażanego postępowania terapeutycznego.

Należy również podkreślić, że sesje posterowe są „za oceanem” preferowaną formą prezentacji wyników badań oryginalnych, spotykającą się z znacznym zainteresowaniem uczestników kongresu, pozwalając badaczom na bezpośrednią wymianę swoich doświadczeń oraz nawiązanie dalszej współpracy naukowej.