VI Ordynatorskie Sympozjum Kardiologiczne – Nadciśnienie Płucne / XI Forum Kardiologii Obrazowej.

W dniach 19-20 stycznia 2018r. Katedra Kardiologii UMED Łódź zorganizowała po raz szósty Ordynatorskie Sympozjum Kardiologiczne Nadciśnienie Płucne w ramach XI Forum Kardiologii Obrazowej, które odbyło się w Columna Medica w Łasku. Sympozjum to jest kierowane do lekarzy internistów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz pulmonologów, a dotyczy rzadkiej choroby jaką jest nadciśnienie płucne. Podczas konferencji prof. Jarosław D. Kasprzak przedstawił wykład dotyczący terapii skojarzonej w tętniczym nadciśnieniu płucnym. Wśród zaproszonych gości znalazł się prof. dr hab. Karol Kamiński z Białegostoku oraz prof. dr hab. Jadwiga Moll z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dr hab. Łukasz Chrzanowski omówił aktualną sytuację nadciśnienia płucnego w Polsce oraz regionie łódzkim, a lek. Aleksandra Mamzer-Dachnowska oraz lek. Agnieszka Mielczarek przedstawiły opisy kliniczne chorych z CTEPH oraz TNP.

Poniżej program sympozjum: