Nasi eksperci filarami Europejskiego Kursu Echokardiograficznego EACVI

W dniu 21.03.2015 roku odbył się w Szczecinie prestiżowy Kurs Echokardiograficzny Europejskiej Asocjacji Obrazowania Układu Krążenia EACVI. Ponownie do udziału  w nim zaproszeni Eksperci z naszej Katedry. Tematyka kursu obejmowała ocenę chorób prawostronnych jam serca. 

Eksperci naszej Katedry – prof. Jarosław D. Kasprzak i prof. Piotr Lipiec istotnie przyczynili się do sukcesu kursu, przewodnicząc sesjom i wygłaszając wykłady na temat wad zastawek prawostronnych i nadciśnienia płucnego – program w załączeniu.

EACVI2015