Nagroda dla pracy oryginalnej zespołu z Katedry Kardiologii i Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego

W dniach 18-19 maja 2012 roku w Lublinie odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To doroczne spotkanie poświęcone było najnowszym osiągnięciom naukowym oraz technologicznym w dziedzinie echokardiografii oraz ich zastosowaniom praktycznym w praktyce klinicznej.

Przedstawiona w trakcie konferencji praca oryginalna „Prediction of left ventricular function recovery with the use od 2D speckle tracking echocardiography in patients 12 months after acute ST-elevation myocardial infarction”. autorów:  dr med. Ewa Szymczyk, dr hab. med. prof. nadzw. Piotr Lipiec., lek. med. Błażej Michalski, lek. med. Konrad Szymczyk, dr med. Arkadiusz Rotkiewicz, dr med. Bartłomiej Woźniakowski, dr hab. med. prof. nadzw.  Ludomir Stefańczyk, prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak z Katedry i Kliniki Kardiologii oraz Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi znalazła się wśród trzech najlepszych prac wyróżnionych nagrodą Sekcji Echokardiografii.