Młodzi naukowcy w Klubie 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W dniach 12.06-14.06.2015, odbyło się doroczne spotkanie Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Klub 30 jest  strukturą stworzoną z inicjatywy Profesora Leszka Ceremużyńskiego w roku 1994, posiadającą status sekcji PTK i skupiającą młodych polskich kardiologów, którzy osiągnęli znaczący sukces naukowy przed ukończeniem 35. roku życia. Podstawowym celem działania Klubu jest integracja środowiska młodych polskich naukowców zajmujących się kardiologią poprzez wzajemne spotkania, wymianę doświadczeń w zakresie praktyki klinicznej i dzielenie się inspirującymi pomysłami badawczymi. 

Spotkanie miało charakter wyborczy i z przyjemnością komunikujemy o utrzymaniu znaczącej roli młodych naukowców naszej jednostki w Zarządzie tej struktury Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przewodniczącym-Elektem został wybrany Błażej Michalski, natomiast w skład grona sześcioosobowego Zarządu weszła Karolina Kupczyńska, oboje reprezentujący Katedrę i  Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Miło nam przypomnieć, że w przeszłości Klubowi 30 przewodniczyli prof. Jarosław D. Kasprzak, dr hab. Michał Plewka oraz dr hab. Łukasz Chrzanowski. Podczas spotkania w poczet nowych członków Klubu przyjęta została także doktorantka Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi lek. med. Dominika Filipiak-Strzecka. Oficjalne przyjęcie nowych członków nastąpi  w trakcie ceremonii otwarcia tegorocznego Międzynarodowego Kongresu PTK, który odbędzie się we Wrocławiu.

 W trakcie tegorocznego zebrania dyskutowano także kierunki dalszego rozwoju Klubu 30 oraz kryteria przyjęcia – zaakceptowano ich podwyższeni; członkiem może stać się autor 1 lub 2 prac oryginalnych o łącznym Impact Factor niemniejszym niż 3.