Międzynarodowe Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej „New Frontiers in Interventional Cardiology, NFIC 2015”

Międzynarodowe Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej „New Frontiers in Interventional Cardiology, NFIC 2015”, – podziękowanie za udział dla Pana dr hab. n. med. Jana Zbigniewa Perugi.

Podzekowania-NFIC-2015